Nätverk & samverkan

Mid Sweden European Office deltar i nätverk för att utveckla verksamheten och öka möjligheten till att påverka i EU.

Logotyp NSPA

Northern Sparsely Populated Areas

Regionerna i norra Sverige, Norge och Finland har många gemensamma utmaningar, som minskad befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Denna del av Europa påverkas speciellt av globalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar.

Northern Sparsely Populated Areas-nätverket (NSPA) är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, de sju nordligaste och östligaste regionerna i Finland samt tre regioner i norra Norge. Dessa 14 regioner delar liknande förhållanden och utmaningar och arbetar tillsammans för att skapa kunskap om NSPA-nätverket hos EU:s institutioner och påverka EU-politiken.

Läs mer här

Northern Sparsely Populated Areas, NSPA

 

Logotyp Europaforum Norra Sverige

 

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige består av de fyra nordligaste länen i Sverige och samarbetar för att påverka EU. Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionkommun, regionförbund, kommunförbund samt regionkontoren North Sweden European Office och Mid Sweden European Office.

Nedan finner du de positioner som antogs under senaste EFNS. Positionerna i fulltext finns på Europaforums hemsida.

Positioner 2016 i korthet

Europaforum Norra Sverige

Botniska korridoren 

Botniska korridoren

Samarbetet Botniska korridoren ska arbeta med att stärka varumärket Botniska korridoren och att fortsatt vara väl etablerat på såväl nationell och Europeisk nivå, som transportkorridor och i debatt och diskussion om järnvägens framtid. Botniska korridoren är numera en del av EU:s stomnätverk för transporter som en direkt följ av tidigare projekts arbete. Det är av stor vikt att detta arbete fortsätter, både för att omsätta detta i praktisk handling på nationell nivå och för att Botniska korridoren kan inkluderas i Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core Network Corridor.

Botniska Korridorens hemsida