Assembly of European Regions

Assembly of European Regions, AER, är det största oberoende nätverket för regioner i Europa med regionala medlemmar i 35 olika länder – från Sverige till Turkiet. Nätverket finns överallt i Europa vare sig ett land är medlem i den Europeiska unionen eller inte. 

AER är en plattform för regionala intressen och för regionala aktörer där medlemmarna är vad som driver nätverket. Sedan 1985 har AER varit en röst på den europeiska arenan. 

Jämtland Härjedalen och Västernorrland är medlemmar i AER och finns reprenterade i olika kommitéer där nätverkets arbete sker. 

Läs mer på:

AER:s hemsida