Nya Ostkustbanan

Projektet nya Ostkustbanan är ett projekt där offentliga och privata aktörer i Västernorrlands och Gävleborgs län gemensamt kraftsamlar för att förverkliga en dubbelspårig järnväg. Projektet arbetar med aktiviteter som visar Norrland, Sverige och Europa vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendlingen, kompetensförsörjningen, näringslivsutvecklingen och hela Sveriges tillväxt. Målet är att bidra till att påskynda beslutet att bygga en ny järnväg mellan Gävle-Sundsvall-Härnösand för att stå klar att använda 2027.

Läs mer på:

Nya Ostkustbananas hemsida