EU-projekt

EU har olika finansieringsprogram för att möta gemensamma hinder, ta tillvara på gemensamma möjligheter och för att se till att den inre marknaden fungerar på bäst möjliga sätt. I Jämtland Härjedalen och Västernorrland pågår ett stort antal spännande projekt.