Europeiska socialfonden i Mellersta Norrland

Europeiska socialfonden ska utveckla Europas medborgare och hjälpa dem som är utsatta i samhället.

Programmets mål

Europeiska socialfonden främjar hög sysselsättning och skapar fler arbetstillfällen genom att stöja projekt som bidrar till kompetensutveckling och projekt som hjälper arbetslösa in på arbetsmarknaden. Socialfonden ser under 2014-2020 speciellt till utsatta grupper, jämnställdhet och ungdomsarbetslöshet.

Prioriteringar

Jämtland Härjedalen och Västernorrland utgör tillsammans området Mellersta Norrland, med gemensamma regionala program för regionalfonden och socialfonden. Tre programområden inom socialfonden finns för Mellersta Norrland under 2014-2020

  • Programområde 1: Kompetensförsörjning
    Höjd kunskap kos arbetskraften ochbättre övergång från utbildning till arbetsliv.
  • Programområde 2: Öka övergången till arbete
    Sysselsättning arbetssökande, integration av ungdomar och aktiv inkludering för anställbarhet.
  • Programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga
    Endast Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige har tillgång till sysselsättninginitiativet för unga då problemet med ungdomsarbetslöshet är synnerligen stort där.

Vid prioriteringar av projekt följs regionala principer för urval som beskrivs i den regionala planen.

Vem kan söka?

Privata, offentliga eller ideella verksamheter kan söka socialfondsstöd. Målgrupp varierar beroende på utlysning.

Utlysningar

Utlysningar publiceras löpande på ESF-rådets hemsida.
De som ligger ute just nu har sista ansökningsdag 13/9 respektive 30/9 2018

Kontaktpunkt

I Sverige handlägger ESF-rådet Europeiska socialfondens verksamhet och handlägger ansökningar och utbetalningar av stöd.

ESF-rådet