Fonden för ett sammanlänkat Europa

Fonden för ett sammanlänkat Europa investerar i infrastruktur för transport, kommunikation och energi.

Programmets mål

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility eller CEF) syftar till att utveckla och bättre knyta ihop EU:s infrastrukt på områdena transport, energi och kommunikation. Innovation & Networks Executive Agency (INEA) i Bryssel admninistrerar fonden.

Utlysningar

Utlysningar och information om kommande utlysningar kan ses på INEAs webbsida. 
Just nu finns det inga aktuella utlysningar. 

INEAs webbsida

Svensk kontakpunkt

Trafikverket har i uppdrag att koordinera ansökningar till transportdelen av fonden

Trafikverkets webbsida om Fonden för ett sammanlänkat Europa

Relevans för regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi Västernorrland

Fonden för ett sammanlänkat Europa kan bidra till att uppnå flera av målen i Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, till exempel målet med välfungerande transporter som bidrar till hållbar regionförstoring och att alla invånare och företag har tillgång till IT.

Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen

Fonden för ett sammanlänkat Europa kan bidra till uppnåendet av många mål i Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi, som förbättrade förutsättningar för turismnäringen, förbättrade förutsättningar för kollektiv arbetspendling och förbättrade kommunikationer över riksgränsen.