Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet utvecklar fiskenäringen och kustsamhällen.

Programmets mål

Programmet ska bidra till uppfyllandet av Europa 2020-strategins mål om smart och hållbar tillväxt för alla. Dessutom ska programmet bidra till genomförandet av den Europeiska fiskeripolitiken.

Prioriterade områden

  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
  • Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
  • Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
  • Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen genom lokalt ledd utveckling.
  • Främjande av saluföring och beredning.
  • Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken.

Vem kan söka?

Programmet riktar sig till företag, branschorganisationer, ideella organisation er, lokala, regionala och nationella offentliga organ och universitet.

Utlysningar

Kommissionen granskar för närvarande förslaget till svenska havs- och fiskeriprogrammet. De första utlysningarna kan därför tidigast öppna i september 2015.

Svensk kontaktpunkt

Jordbruksverket