Interreg Botnia Atlantica

Programmets mål

Botnia Atlanticaprogrammet finansierar projektverksamhet i de tre landskapen Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten i Finland. I Sverige ingår Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs län. Den norska delen av Botnia-Atlanticaområdet består av Nordland fylke.

Nyckelområden

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Vem kan söka?

Programmet är öppet för alla sorters aktörer från programområdet som arbetar med prioriteringarna ovan. Projekten som beviljas måste vara konkreta, innovativa och ha en klar transnationell dimension.

Mer information

Botnia Atlanticaprogammets webbsida