Interreg Europe

Interreg Europe ska möjliggöra bästa möjliga utnyttjandet av EU:s investeringsfonder genom gemensamt lärande mellan offentliga organ i EU:s medlemsländer.

Interreg Europe tar vid efter Interreg IVC från föregående programperiod. Interreg Europe syftar till utbyte och gemensamt lärande mellan offentliga organ i EU:s medlemsländer, Norge och Schweiz. Målet med Interreg Europe är att förbättra arbetet för regional utveckling generellt i Europa och speciellt användandet av EU:s strukturfonder. Interreg Europe fokuserar på forskning och innovation, små och medelstora företags konkurrenskraft, omställning till en koldioxidsnål ekonomi och miljö- och resurseffektivitet. Offentliga organ kan dra nytta av Interreg Europe genom projekt och läroplattformar Läroplattformarna kommer ifrån det tidigare lyckade arbetet med Smart specialiseringsplattformen (S3), och ska fungera som mer permanenta utbytesarenor. Interreg Europe-teamet hoppas få igång dessa plattformar tidiga 2016.

Interreg Europeprogrammets webbsida