Interreg Nord

Programmets mål

Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde Nord och delområde Sápmi. Jämtland Härjedalen och Västernorrland ingår endast i delområde Sápmi.

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
  • Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
  • Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurserna.
  • Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Mer information

Nordprogrammets webbsida