Östersjöprogrammet

Programmets mål

Målet med programmet är att stärka sen integrerade utvecklingen och samarbetet i Östersjöområdet för att få en mer innovativ, tllgänglig och hållbar region. Deltar gör Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, lettland, Estland, Ryssland och Vitryssland.

Nyckelområden

Utlysningar

Aktuella utlysningar publiceras på Östersjöprogrammets hemsida

Östersjöprogrammets webbsida

Svensk kontaktpunkt

Tillväxtverket är Sveriges kontaktpunkt för Östersjöprogrammet

Tillväxtverkets Interreg-webbsida