Interreg Sverige-Norge

Programmets mål

Sverige-Norgeprogrammet utvecklar gränsöverskridande kontakter mellan Sverige och Norge. Programmet är uppdelat i tre delområden, där Jämtland Härjedalen och Västernorrland utgör delområdet Nordens Gröna Bälte tillsammans med Sør-Trøndelag och Nord-Trøndelag.

Nyckelområden

  • Innovativa miljöer
  • Små och medelstora företag
  • Natur och kulturarv
  • Hållbara transporter
  • Sysselsättning

Mer information

Sverige-Norgeprogrammets webbsida