URBACT III

URBACT är programmet som får städer att mötas för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Programmets mål

Programmet ska främja integrerad hållbar stadsutveckling i Europa och skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan olika städer i Europa. Det är därför inget investeringsprogram utan ett nätverksprogram.

Programmet kan finansiera transnationella nätverk mellan städer, kapacitetsbyggande insatser och projekt som kapitaliserar på och sprider bättre existerande kunskap om hållbar stadsutveckling.

Vem kan söka?

Kommuner, olika förvaltningsnivåer inom kommuner och organiserade tätorter som sträcker sig över kommungränser.

Utlysningar och arbetsprogram

Utlysningar för deltagande i URBACT-nätverk publiceras efterhand på URBACT:s webbsida och i nyhetsbrevet som distribueras av Malmö stad. Tre utlysningar planeras under 2014-2020, och den första har redan avslutats.

Nyckelområden

  • Förbättra städers förmåga att hantera hållbar stadsutveckling
  • Förbättra utformningen av strategier för hållbar stadsutveckling
  • Förbättra genomförandet av sådana stragtegier
  • Se till att ansvariga på alla nivåer hat tillgång till kunskap och utbyter kunskap med varandra inom alla aspekter av hållbar stadsutveckling

Svensk kontaktpunkt

Malmö stad