LIFE

LIFE är programmt som bidrar till ett hållbart resurssnålt samhälle och skydd för biologisk mångfald.

Programmets mål

LIFE-programmet ska främja ett hållbart, resurseffektivt samhälle som är klimattåligt. Desutom ska det stödja biologisk mångfald och Natura 2000-områdena. I Sverige finns över 4000 Natura 2000-områden, till exempel Valådalens naturreservat och Vänta Litets grund utanför Härnösand.

Nyckelområden

LIFE-programmet är uppdelat i två delprogram med olika prioriteringar.

Delprogrammet för miljö prioriterar:

  • Miljö och resurseffektivitet
  • Natur och biologisk mångfald
  • Miljöpolicy och information

Delprogrammet för klimat prioriterar:

  • Begränsning av klimatförändringar
  • Klimatanpassning
  • Klimatstyrning och information

Vem kan söka?

Offentliga organ, privat sektor samt ideella organisationer kan söka.

Utlysningar 

Utlysningar publiceras på Naturvårdsverkets webbsida

Svensk kontaktpunkt

Naturvårdsverket