Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden är den mest lokalt anpassade finansieringsmetoden som tillhandahålls av EU.

Programmets mål

Leaderprogrammet bygger på Leadermetoden, vilket innebär lokalt ledd utveckling. Tanken är landsbygdsutveckling som bygger på samartbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Under 2014-2020 finansieras Leader genom samtliga strukturfonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, regionala utvecklingsfonden, sociallfonden och havs- och fiskerifonden. Leaderprogrammet är indelat i leaderområden där strategi och prioriteringar bestäms lokalt av ett partnerskap med människor från privat, offentlig och ideell sektor. Varje leaderområde får tilldelat mellan en och fyra av dessa fonder att arbeta med.

Här finns en lista på samtliga godkända leaderområden under perioden 2014-2020

Leaderområden

Om du är verksam i ett leaderområde och har en idé för ett projekt bör du kontakta ditt lokala leaderkontor för att höra om projektidén passar in i den lokala strategin. Följande leaderområden finns i Jämtland Härjedalen och Västernorrland: 

Leader Hälsingebygden

Leader Höga Kusten   

Leader Mittland Plus

Leader Sjö, skog och fjäll

Leader 3sam