Kampanjer

Under projektets tre år har vi genomfört olika kampanjer för att uppmärksamma och uppmuntra till nya hållbara resvanor.

Genomförandet

 

Uppmuntringskampanj:

En insats för att marknadsföra projektet och hitta deltagare att göra personporträtt av. Vi uppmuntrade och tackade de som redan reste hållbart vid tjänsteresor eller arbetsresor. Därför anordnade vi en uppmuntringskampanj och lottade ut en cykel och andra fina priser till de som anmälde sig som hållbar resenär.

Cykeldag:

För att hylla både cyklisterna och cykeln anordnade vi cykeldagar utanför organisationernas huvudbyggnader och bjöd på:

 • Gratis cykelbesiktning och lättare underhållsarbete
 • Testa elcyklar
 • Tipspromenad med vinster till alla
 • Lokala cykelhandlare visar upp de senaste cykelmodellerna
 • Få cykelkartor och kunskap om vilka cykelregler som gäller

Trafikantveckan:

Vi erbjöd medarbetarna personlig reserådgivning och lappade bilar på personalparkeringarna. De som hörde av sig för tips och råd var med i utlottningen av priser.

Testresenär i kollektivtrafiken:

Under november 2016 erbjöd vi 114 testresenärer, från de deltagande organisationerna, att resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken till och från jobbet.

Syftet var att få fler att upptäcka vilket bra transportmedel kollektivtrafiken är för arbetsresorna till och från jobbet. Målet var att få så många som möjlig att fortsätta resa kollektivt. 

58 procent uppgav att de skulle fortsätta resa kollektivt till/från jobbet även efter kampanjen. 

Testföretag:

Erbjudande gick ut till företag om att bli testföretag och upptäcka fördelarna med att ta bussen eller tåget i tjänsten. Under en månad pågick testperioden då testföretagen fick kostnadsfria tjänsteresor med kollektivtrafiken.

Vintercyklistkampanjer:

Under två vintrar har medarbetare ansökt om att få ett par vinterdäck, reflexväst, sadelvärmare, hjälm och cykellyse för att i cykla till/från jobbet minst tre dagar i veckan. Vintercyklisterna var viktiga ögon ute på vägarna och rapporterade när vägunderhållet var undermåligt. De bidrar dessutom till minskad klimatpåverkan och bättre hälsa bland våra medarbetare.

Inspirationsdagen:

Den 17 maj 2017 anordnades en heldag med inspirationsföreläsningar för personal som arbetar i organisationer som deltar i projektet. Temat var hälsa och hållbart resande.

App & go:

Under hösten 2017 kördes första omgången av hälsoutmaningen App & go genom en app som utvecklades just för detta ändamål. Det var en hälsoutmaning för att motivera till mer motion, samtidigt som man gör en insats för miljön. Medarbetarna tävlade både individuellt och tillsammans med sin organisation. Utmaningen uppskattades väldigt mycket och därför körde vi en tävlingsomgång till under vår/sommar 2018.

 

Kommunikation

Inför varje kampanj har kommunikatören arbetat fram en budskapsstrategi och producerat allt kommunikationsmaterial. Kommunikationen med vår målgrupp - anställda, har i första hand skett via intranät, mejlutskick, sociala medier och vår externa webbsida.

När det kommer till beteendeförändring gäller det att inte slå någon på fingrarna och berätta att hen gör fel. Att lyfta förebilder och konkreta vinster med att t.ex. resa mer hälsosamt och hållbart gör att målgruppen lättare tar till sig informationen och i bästa fall göra en förändring. Vi har märkt att material med mycket humor, goda exempel och lokalkändisar har gett många reaktioner och delningar.

Projektet har haft en egen grafisk profil med egen logotyp och ett eget formspråk. Det underlättade eftersom att det var elva organisationer som skulle kommunicera samma information. 

 

Resurser som krävs

 • Arbetsgrupper för att planera, förbereda och genomföra kampanjen.
 • Marknadsföringskoncept.
 • Pengar och arbetstid.

 

Framgångsfaktorer

 • Kampanjer som är digitala/platsoberoende lockar fler än de som är på en viss plats en begränsad period. App & go är ett positivt exempel och cykeldagen är en kampanj med mindre genomslagskraft.
 • Att kampanjdeltagare syns i sin omgivning. T.ex. vintercyklister med reflexvästar som syns runtom i staden och färgglada cykelsadelskydd.
 • Lyft goda exempel och förebilder i olika kommunikationskanaler - t.ex. ett personporträtt på en flitig bussåkare eller en vintercyklist.
 • Tävlingsmoment är triggande.
 • Lockbeten är toppen.
 • Ny innovativ teknik lockar – t.ex. en app.

 

Fallgropar

 • Att nå folk är svårt och locka att vara med i kampanjer.
 • En fallgrop är om kollektivtrafik, plogning, osv. inte fungerar när man kör kampanjer på just det området.
 • Cykeldagen krävde mycket jobb men gav lite utdelning. Svårt att få medarbetare att gå ifrån sitt jobb.

 

Förbättringsförslag

 • Mindre allmänna kampanjer och mer målgruppsinriktade. T.ex. målgrupp som har en resväg kortare än fem km, ensambilister, småbarnsföräldrar, osv.
 • Samkör mindre kampanjer och reserådgivning på arbetsplatser.