Lånecyklar

För att få fler att upptäcka fördelarna med att cykla har vi lånat ut elcyklar både för medarbetares arbetsresor och olika verksamheters tjänsteresor.

Genomförandet

Örnsköldsviks kommun har lånat ut elcyklar veckovis till medarbetare och tre månader i taget åt verksamheter i kommunen. Sundsvalls kommun har lånat ut cyklar veckovis till medborgare. Verksamheter med behov av elcykel för tjänsteresor har antingen fått en cykel eller fått låna under en period.

Tjänstecyklarna har fått ta mer plats i organisationerna. De har kommit upp från källaren och ut till entréerna där de är mer lättillgängliga. Bokningssystemet har också blivit lättare att använda.

Resurser som krävs

 • Cyklar.
 • Administration av utlåning, avtal, däckbyte, inlämning till service, uppföljning.

Framgångsfaktorer

 • Att det är ett superbra erbjudande som ”säljer sig själv”.
 • Att det är el i cykeln – nytt och spännande.
 • Serviceavtal och fordonsansvarig.
 • Att ha tjänsteelcyklar på enheter som geografiskt är placerade en bit utanför kommunhusen/huvudbyggnaderna. Dessa medarbetare har visat sig vara mer flitiga användare av tjänsteelcyklarna än de som redan sitter i huvudbyggnaderna.
 • Att man innan utlåning av elcykeln tar fram ett avtal. Efter låneperioden sedan utvärderar 

Fallgropar

 • Att det inte är redogjort vem som ansvarar för service och däckbyte för cyklarna som ges till verksamheterna.
 • Om det inte är klargjort hur cyklarna ska användas i verksamheten brukar de inte användas.
 • En fallgrop är att ställa frågan om vilka verksamheter i organisationen som vill ha en elcykel kostnadsfritt. Då kommer alla att säga ja, även om de egentligen inte är i behov av en. Det är bättre att undersöka resemönster och behov innan man erbjuden en elcykel.

Förbättringsförslag

 • Att kunna låna ut på sommaren. Det har inte gått nu när ordinarie personal som skött utlåningen har semester.
 • Ett effektivt bokningssystem av lånecyklarna som kräver så lite handpåläggning som möjligt.
 • Att omplacera tjänstecyklar som inte används.