Reserådgivning

Enligt projektplanen skulle en stor del av projektets arbete läggas på reserådgivning i organisationerna, för att informera och inspirera fler att resa hållbart och därmed minska klimatpåverkan, förbättra hälsa och ekonomin.

Genomförandet

Skapade ett upplägg och material för reserådgivningarna som sedan anpassades till arbetsgruppen man skulle besöka eftersom att resandet ser helt olika ut i olika arbetsgrupper. Reserådgivningen pågick i max 30 minuter.

Sundsvalls kommun lockade med fruktkorgar till de tio första som anmälde sig till reserådgivningen.

Innehåll i reserådgivningen:

 • För att sälja in hållbart resande har fokus legat på både hälsa, tid, ekonomi och miljö. De flesta lyssnar mest på de tre förstnämnda.
 • Presenterade resmöjligheterna för tjänsteresor och arbetsresor (distansarbetsplatser, videomöten, osv.
 • För uppmuntran har vi delat ut små priser till de som t.ex. cyklat till jobbet just den dagen.
 • Visade hur man letar upp en passande resa med kollektivtrafiken.
 • Interaktiva delar i reserådgivningen är roliga för att få aktiva åhörare. Frågan ”Hur tog du dig till jobbet idag?” ställdes och fick personalen att fundera över sina resvanor. De fick ta en magnet med sitt resesätt illustrerad och pricka ut vart på kartan man bodde. Detta ger en översikt över arbetsgruppens samåkningspotential, men också synliggöra hur nära man bor bussens väg.
 • Visade statistik som t.ex. att man ska ta 10000 steg om dagen och att 30 min rörelse om dagen är bättre än tre hårda träningspass i veckan.
 • Visade hur långt man faktiskt tar sig på tio minuter med cykel, buss och genom att promenera.
 • Att skicka med en hälsoutmaning till arbetsgruppen har varit effektivt. För varje hållbar resa flyttar de en flörtkula från en burk till en annan och när ena burken är tom bjuds de på fika.

Örnsköldsviks kommun har även testat på en digital variant av reserådgivning: ett quiz på intranätet med temat hållbart resande. Vinster i form av en elcykel och andra fina priser har resulterat i många svar.

Vi har följt upp med ett mejl till deltagarna efter reserådgivningen där vi uppmuntrar och ger tips på temat. Frågor som inte kunde besvaras under träffen ges svar på i detta mejl. 
 

Resurser som krävs

 • Ett beslut av ledningen att reserådgivning ska genomföras i organisationen.
 • Kompetens på området för den som ska hålla träffarna.

Framgångsfaktorer

 • Använt alla tillfällen som getts – andra utbildningstillfällen och interna revisioner har alltid kunnat rymma för lite reserådgivning.
 • Använt oss av lockbete för att komma ut till arbetsgrupperna.
 • Tagit med elcyklar på reserådgivningarna som personalen fått testa.
 • Kunskap om den egna organisationen underlättar.

Fallgropar

 • Man måste vara väldigt konstruktiv i sitt bemötande med de olika typerna av människor man möter under en reserådgivning. Man får olika typer av frågor och åhörarna har olika inställningar till hållbart resande. De som är väldigt skeptisk ska man inte lägga fokus på eller ge utrymme.
 • Reserådgivarna behöver känna sig trygga med budskapet som ska förmedlas till medarbetarna.
 • Det är en startsträcka innan man känner sig trygg och påläst för att hålla en reserådgiving. Personalbyten förlänger startsträckan.
 • Att man inte har tillräcklig bakgrundinformation om arbetsgruppens resande.
 • Att inte ha en plan för genomförandet av reserådgivning i organisationen.
 • Att arbetsgruppernas chefer inte deltar. Att de ser reserådgivningen som något de inte behöver ta del av ger medarbetarna uppfattningen att det inte är så viktigt heller. 

 

Förbättringsförslag

 • Att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett gemensamt reserådgivningskoncept hade gjort att fler kom igång med reserådgivningen tidigare.
 • Byta ut namnet reserådgivning mot något mer inspirerande. 
 • Göra en större kommunikationskampanj om reserådgivningen - inte bara via intranät.
 • Hitta olika sätt att inspirera – t.ex. komplettera med en film.
 • Trots beslut från ledningshåll har det varit svårt att bli inbjuden till arbetsgrupperna. Konceptet kanske ska bäddas in i introduktionsutbildning och chefsutbildning?
 • Att ha en målsättning i organisationens styrande dokument att alla ska ta del av informationen om hållbart resande.