Resestatistik

För att synliggöra resandet i organisationen har vi samlat in statistik som presenteras i en årlig miljöredovisning.

Genomförandet

Organisationerna har sammanställt statistik över:

 • Tjänstebilar
 • Privatbilar i tjänst
 • Kollektivtrafiksresandet
 • Flyg-, tåg- och taxistatistik från resebyrån
 • Distansmöten
 • Närarbetsplatser
 • Cykelbarometrar
 • Tjänsteelcyklar

Tack vare miljöredovisningen kan man se resandets utveckling, oavsett om den är positiv eller negativ, i organisationen. Det kan bidra till fortsatt arbete med hållbara resor och att frågan prioriteras.

 

Resurser som krävs

 • Person med avsatt tid för att samla in och sammanställa statistiken.
 • Viss erfarenhet av Excel och en analytisk förmåga.
 • Ett organisationsbeslut att statistik ska sammanställas bidrar till en långsiktighet.
 • Kommunikation av statistiken.

 

Framgångsfaktorer

 • Bra kommunikation med fordonssamordnaren. Vad ingår t.ex. i begreppet ”tjänstebil”?
 • Att tydliggöra vilken statistik man behöver säkerställer att man får samma typ av statistik varje år.
 • Ihärdighet för att få de olika tjänstepersonerna i organisaitonen att ta fram statistiken.
 • Att hitta sitt eget arbetssätt utifrån organisationens förutsättning. T.ex. när viss statistik saknas får man att räkna om fakturor av drivmedel från kostnad till liter och körda mil.
 • Att man presenterar och använder statistiken på ett pedagogiskt sätt.

 

Fallgropar

Personalomsättning. Viktigt att arbetssättet överförs till ny personal.

 

Förbättringsförslag

 • Ha nedskrivna rutiner för insamlandet och sammanställandet av statistiken.
 • Elektroniska körjournaler förenklar och gör statistiken mer sanningsenlig.
 • Årlig redovisning av statistiken i ledningsgrupperna.
 • Organisationerna borde ha satta mål för tjänsteresorna.
 • Göra det möjligt för cheferna att själva plocka ut resestatistik.