Om projektet

Hållbara resor var ett samverkansprojekt i Västernorrland som fokuserade på att minska koldioxidutsläppen vid tjänsteresor och arbetsresor till och från jobbet. Projektet startade 2015 och avslutades hösten 2018.

Tjänsteresorna för de elva organisationerna som deltog i projektet kostade 500 miljoner kronor under tre år. Projektet stratades för att man tillsammans skulle arbeta för att utveckla mer hållbara resvanor i länet.

Region Västernorrland var projektägare och projektledningen bestod av en projektledare, kommunikatör och ekonom. I kommunerna och regionen arbetade reserådgivare med informationsinsatser, reserådgivning, investeringar och kampanjer. 

Medverkande organisationer:

 • Din Tur
 • Härnösand kommun
 • Kommunförbundet
 • Kramfors kommun
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • Region Västernorrland
 • Sundsvalls kommun
 • Timrå kommun
 • Trafikverket
 • Ånge kommun
 • Örnsköldsviks kommun

Projektet delfinansierades av EU's regionala utvecklingsfond.