Österåsen, grön slänt och blommor

Behandling

Behandlingsprogrammet på Österåsen benämns Livsstilsskolan och är ett program för intensiv livsstilsbehandling. Du som deltagare får lära dig om bra kost- och motionsvanor, stress- och smärthantering samt – utifrån behov – delta i diabetesskola, tobaksavvänjning och FODMAP.

Du deltar i temagrupper, föreläsningar, fysiska aktiviteter, avspänning samt individuella behandlingar/samtal. Vår förhoppning är att den kunskap du får här, ska ge dig de redskap du behöver för att uppnå en bättre hälsa.

I enlighet med Patientlagen har även du som är bosatt i annat landsting rätt att genomgå vårt behandlingsprogram om det finns medicinska behov.
Samma egenavgift för boendet gäller, men du får själv stå för resekostnader.

Livsstilskolan består av tre temakurser:

Vikthantering

Stresshantering

Smärthantering

Som regel deltar man en av ovanstående huvudinriktningar när man kommer till Österåsen på remiss.  Eget individuellt upplägg är också möjligt i överenskommelse med inskrivande läkare.

Att förändra sin livsstil är ofta inte enbart att ändra vanor, utan att hålla fast vid sina förändringar och göra dem till en del av det dagliga livet. Vi vill hjälpa dig att starta en förändring, men framför allt vill vi hjälpa dig att bibehålla de nya goda vanorna när du kommer hem. Därför är också samarbete och uppföljning som sker på din hemort till exempel via vårdcentralen en viktig del.


Tillbaka till toppen