Kvinna masserar sin ömmande nacke

Smärthantering

Långvarig smärta är komplex. Den påverkas av flera faktorer såsom vävnadsskadan, även psykologiska, sociala och existentiella faktorer samt tidigare smärtupplevelser.

I Kursen smärthantering arbetar du med processen att hantera smärta och stress i diskussioner, teoripass, grupparbete samt i praktiska övningar. 
 
Vi använder KBT-tekniker, Motiverande samtal, ACT (Acceptance and Commitment Theraby/Training), Compassion (självmedkänsla), Mindfulness, Basal kroppskännedom, avspänning, dans och yogaövningar. 
 
Du rekommenderas även att delta i Mindfulness (övrig kurs i programmet) för att få flera tillfällen att praktiskt träna smärt- och stresshantering. 
 
Syftet med kursen är:

  • att stärka din självkänsla och medkänsla med dig själv och andra,
  • hitta dina resurser i tanke, känsla och kropp,
  • utveckla rörelseglädje.
  • få insikter om hur du kan påverka din smärta och stress. Kanske du kommer fram till något du kan förändra i ditt liv för att må bättre,
  • öva dig på att acceptera det du inte kan förändra,
  • utveckla trygghet i dig själv och börja ta ut en riktning framåt som bygger på det som är viktigt och värdefullt för dig,
  • börja känna tilltro till din egen förmåga att skapa en god livskvalitet. 

 
Du får även träffa en sjukgymnast för att utforma ett väl anpassat träningsprogram och om behov även få enstaka behandlingar.

När du har ont (1177.se)


Tillbaka till toppen