Återinvigning

Äntligen är renoveringen av flygel 1 här på Österåsen färdig och det firas med en återinvigning! Onsdag 31/5 kl.11.30-14.00 är ni välkomna för att se resultatet och höra mer om projektet och de åtgärder som utförts.

Under vintern 2022/2023 har pågått ett projekt som inneburit omfattande åtgärder för att sänka energiförbrukning, modernisera brand-och ventilationssystem samt dessutom förbättra tillgänglighet och boendemiljö.

Vi vill nu – tillsammans med Regionfastigheter – få visa och berätta om projektet och de åtgärder som utförts.

Vi har även en vernissage där Åke Melin ställer ut sina skulpturer som man kan passa på att titta på!

Kom ihåg att ringa vår reception och boka om du vill äta lunch här - 0620-57300

Program

Kl 11.30       Information om projektet och om de
                   åtgärder som genomförts ur energi-, brand- och miljösynpunkt 
Kl 12.00       LUNCH
Kl 13.00       Visning av flygel 1
Vernissage – Utställning av konstnären Åke Melin

Varmt välkomna!

Tillbaka till toppen