Närståendeutbildning om självmord

Är du anhörig till eller har någon i din närhet med självmordstankar? Onsdag den 24 Maj kl 18.30 Plats: Livsstilsmedicin österåsen Pris: 50kr /per person (föredrag och lättare fika ingår i priset.) Betalningen sker på plats.

En närståendeutbildning som kan ge familjemedlemmar/närstående en fördjupad kunskap om bakomliggande faktorer vid självmord och självmordsförsök, en förståelse för sina egna reaktioner och en förbättrad förmåga till kommunikation, vilket gör det enklare att lösa problemen på ett långsiktigt sätt.

  • Bakomliggande faktorer
  • Varningstecken på psykisk ohälsa
  • Samtal som räddar liv
  • Var kan man söka hjälp

Välkommen till Österåsen för information och samtal kring självmord.

Anmälan sker via telefon: 0620-57302, eller via 
mail: livsstilmedicin.osterasen@rvn.se


Tillbaka till toppen