Navet, Sundsvall. Foto av Johan Nordström, Stadsbyggnadskontoret.

Aktuella uppdrag

2018-07-13 11:30

Konstnärliga uppdrag i Härnösand, Sollefteå och Sundsvall

Gestaltning av betongpelare vid busstation Navet

Sundsvalls museum och Stadsbyggnadskontoret arbetar med projektet Navet temporärt. En del i projektet är Konstnavet där konst tar plats på nya ställen och når ny publik.Tanken är att skapa en mötesplats för tillfällig design, konst och kultur när Navet inte kommer att fungera som busstation längre.

Två yrkesverksamma konstnärer sökes som kan gestalta fyra betongpelare var utanför vänthallen på Navet. Sundsvalls kommun kommer att färgsätta marken och belysa området.
Då gestaltningen är på en offentlig plats arbetar konstnären med eventuella besökare nära inpå. Projektet involverar även pedagogisk verksamhet av Sundsvalls museum och Kulturskolan. Det innebär att konstnären kan få i uppdrag att introducera pedagoger och elever i sitt arbete.
För uppdraget utgår ett arvode på 40 000 kronor. Ersättningen ska täcka eventuella kostnader för material, resor et cetera.

Sista ansökningsdag är 5 augusti 2018.

Till mer information om uppdraget och ansökan


Konstnär i Kommun

Region Västernorrland utlyser två konstnärliga uppdrag, i Sollefteå kommun samt i Härnösands kommun. Regionen avsätter 30 000 kronor till varje uppdrag. Sökande kan vara en yrkesverksam konstnär eller grupp.

Härnösand

Uppdrag för konstnär som arbetar audiovisuellt
Utställning Konstinjektion2 är ett samarbete mellan Länsmuseet Västernorrland och kulturverksamheten på Region Västernorrland. Utställningen visar utvalda verk ur regionens stora konstsamling på tema genus. Till utställningen inbjuds en konstnär för att göra ett audiovisuellt konstverk/installation på samma tema.
Efter Konstinjektion2, som avslutas 13 januari 2019, visas verket på Härnösands konsthall i samarbete med Härnösands kommun.

Ansök senast 27 juli på särskild ansökningsblankett.

Ladda ner ansökningsblankett
Till mer information

 

Sollefteå

Konstnärligt gestaltningsuppdrag, ”Kulturpersonligheter i Sollefteå”
Sollefteå kommun utlyser ett gestaltningsuppdrag som resulterar i en utställning/konstnärlig gestaltning i Sollefteå, november/december 2018.

Under hösten 2017 öppnade Orrenhuset – konst och kultur sin utställningsverksamhet med bland annat utställningen Sollefteå ± 100 år . I utställningen finns en tidslinje med kulturpersonligheter som verkat eller på annat sätt haft anknytning till Sollefteå. Det är ett 50-tal konstnärer, författare, musiker, skådespelare etc. från sent 1800-tal till nutid. De har på olika sätt satt sina spår i Sollefteå och ute i världen.

Uppdraget består av att på valfritt sätt spegla en eller flera av dessa kulturprofiler. Genom att undersöka vad den/de gjorde och den tid och samhälle som var då. Tanken är att konstnären ska reflektera sitt konstnärskap i kulturprofilens.

Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Ladda ner ansökningsblankett
Till mer information