Logotyp, Museum Anna Nordlander

Avdelningschef sökes

2021-07-09 17:56

MAN, Museum Anna Nordlander, söker avdelningschef med inriktning på samtidskonst

Museet har som mål att provocera, engagera och synliggöra konsten i samhället. Verksamheten bygger på publikens delaktighet där medskapande är en viktig del. MAN vill utmana bilden av vad ett konstmuseum kan vara, och ställer frågor om vårt samhälle, nu och i framtiden. 

Verksamheten genomsyras av ett normkreativt arbetssätt. Tillsammans med MAN:s konstpedagog och den regionala konstkonsulenten bildar du ett team och driver MAN:s olika utställningar och projekt. I teamet finns även tillgång till tekniker, kommunikatör och ekonom.
MAN är en avdelning inom Skellefteå museum AB.

MAN har fått sitt namn efter konstnären Anna Nordlander (1843–1879) som föddes i Skellefteå och var en av de första kvinnorna att studera vid Kungliga konstakademin i Stockholm.

Ansökan skall vara MAN tillhanda senast den 6 augusti.

Mer information finns på Skellefteå museums webbsida.