Bildcollage, konstnärer som arbetar.

Bild- och formkonstnärers förutsättningar

2018-02-06 13:03

Utbildningsdag i Lycksele

I Lycksele arrangeras en utbildningsdag om bild- och formkonstnärers förutsättningar och arbetsvillkor. Under dagen sätts särskilt fokus på konstnärernas arbetsmiljö, inkomst och sociala villkor inklusive MU-avtalet (medverkans- och utställningsersättning).
Att utveckla och stärka förutsättningarna för länets bild- och formkonstnärer är angeläget för hela Västerbottens utveckling, tillväxt och attraktivitet.

Målgrupp: Västerbottens läns politiker och tjänstepersoner samt övriga intresserade av området.
Datum: 15 februari 2018.
Plats: Hotell Lappland, Lycksele.

Några av föreläsarna:
Sofie Grettve, jurist, Konstnärernas riksorganisation, KRO, Stockholm.
Karl Petersen, före detta kommunalråd i Luleå och egen företagare som slåss för kulturen.

Mer information och anmälan hittar du här