Logotyp, Grafström-Sandqvistska fonden

Grafström-Sandqvistska fonden

2019-06-18 15:29

2019 års konststipendium utlyses

Stipendiet delas ut för utbildning eller fortbildning till konstnärer med anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län. Stipendiet kan sökas av konststuderande eller yrkesverksamma konstnärer oavsett ålder förutsatt att ovan angivna kriterier uppfylls.

Ansökan ska innehålla:

  • CV.
  • Beskrivning av anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län.
  • Beskrivning av vad stipendiet avses användas till.
  • Arbetsprover.


Ansökan skickas till:

Grafström-Sandqvistska fonden
c/o Sundsvalls museum
851 96 Sundsvall

Kontaktperson: Daniel Eklund, daniel.eklund@sundsvall.se

Sista ansökningsdag för 2019 är 23 augusti.

Mer information och ansökningsblankett finns på Grafström-Sandqvistska fondens webbsida


Tillbaka till toppen