KonstART 16, text/logotyp

KonstART 16

2018-09-03 14:02

Välkomna till möte och mingel för verksamma inom konstområdet!

Det är dags för KonstART, Konst Västernorrlands mobila mötesplats, denna gång i Härnösand och på Regionens Hus. Syftet är att skapa mötesplatser för verksamma inom konstområdet; konstnärer, institutioner, föreningar, kollektivverkstäder med flera.

Datum: 10 september.
Tid: 13.00–15.00.
Plats: Regionens Hus, Storgatan 1, Härnösand.

Temat på KonstART 16 är konstpedagogik och denna gången är Skapande skola-samordnare och skolpersonal inbjudna.
Konst Västernorrland hälsar välkomna och konstkonsulenten informerar om arbetet med att främja konstpedagogiken i regionen.
Alevola Ämting, bildkonstnär, berättar om hur hon arbetar konstpedagogiskt i skolan.
Mingel och fika!

Anmälan görs till Diana Berntsdotter Vallgren senast 6 september.