Konstkonsulenterna i norr besöker i februari 2017 Konstnärsnämnden för att prata om fördelningen av konstnärsstipendier i de fyra norra regionerna.

Konstkonsulent sökes

2019-01-19 11:08

Som regional konstkonsulent jobbar du aktivt för att stärka och utveckla bildkonstens ställning i det västernorrländska kulturlivet och bredda intresset för konst. Arbetet utgår till stor del från mål och utvecklingsområden i Kulturplan för Västernorrland 2019-2022. I tjänsten ingår att samordna och utveckla funktionella nätverk i länet samt med aktörer i Norrland och nationellt. Du jobbar också med att utbilda och stötta länets kulturverksamheter och sju kommuner i konstorienterade frågor och att bidra till utveckling inom det konstpedagogiska området i regionen. En del i uppdraget handlar om att utforska och initiera projekt.

Arbetsuppgifterna är både administrativa, praktiska och strategiska. Du handlägger exempelvis projektstöd, arrangerar mötesplatser eller fortbildningstillfällen och är en del av redaktionen för nätbaserade konsttidningen Volym. Samtidigt jobbar du strategiskt för ökad kunskap och förståelse för konsten som uttrycksmedel.

En stor del av arbetet sker i samarbete med dina kollegor vid kulturverksamheten och förvaltningen. Där tar vi alla ansvar för att prioritera områden som tillgänglighet, hållbarhet, mångfald och inkludering.

Ansökningstiden är förlängd till 27 januari! 

Till mer information och ansökan