Tygpåse med Konstnärsnämndens logotyp.

Krisstipendium 2, arbetsstipendium och workshop

2020-10-16 14:09

Utlysning!

Krisstipendium 

Sista ansökningsdag 22 oktober.
Konstnärsnämndens Krisstipendium 2 är en del av det krisstöd regeringen beslutat om på grund av coronakrisen. Krisstipendiet ska stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.

Krisstipendium 2 kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Du ska även vara bosatt eller verksam i Sverige.

Ansökan görs via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem under perioden 8–22 oktober. Beslut kommer att fattas i början av december. När beslut är fattat kommer du att meddelas via mejl. Samtliga beviljade Krisstipendier utbetalas innan årsskiftet.

Mer information finns på Konstnärsnämndens webbsida.


Arbetsstipendium inom bild och form

Sista ansökningsdag 11 november.
Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till arbetslokaler, investeringar i utrustning och material. Det finns tre typer av arbetsstipendier.

-Ettårigt arbetsstipendium: tilldelas dig som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Beloppet är för närvarande 100 000 kronor och det är skattefritt. Efter ett år utan arbetsstipendium har du möjlighet att söka ett tvåårigt arbetsstipendium.

-Tvåårigt arbetsstipendium: riktar sig till dig som tidigare fått ett arbetsstipendium. Stipendiet utbetalas under två år. Beloppet är för närvarande 120 000 kronor/år och summan är skattefri. Du har rätt att söka arbetsstipendium igen, men tidigast efter två år utan tvåårigt arbetsstipendium (gäller även om du tilldelats två- eller femårigt arbetsstipendium från Författarfonden). Fick du stipendiet åren 2017–2018 eller tidigare kan du alltså söka ett nytt hösten 2020.

Femårigt arbetsstipendium: tilldelas sökande som kan visa på en dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet är på tre basbelopp per år (för närvarande 141 900 kronor per år) och är skattepliktigt. Direkt efter stipendietiden kan du ansöka om en fortsättning för att få en andra period.

Mer information finns på Konstnärsnämndens webbsida.


Workshop: Att dokumentera sin konst

Då tiden är inne att söka arbetsstipendier kommer för konstnärer i Västernorrland nu ett ypperligt tillfälle att få hjälp på traven! Att kunna presentera sin konstnärliga praktik på ett professionellt sätt är som konstnär viktigt. Det är viktigt både för den egna verksamheten och processen samt i en situation där du konkurrerar med andra. För att stötta yrkesverksamma konstnärer i region Västernorrland, och i förlängningen stärka det regionala konstfältet, utlyser konstkonsulenten en heldagsworkshop i hantverket att dokumentera sin konst. Workshopledare är Frida Sjögren, fotograf. (Obs! Den tidigare utannonserade workshopen ”Att skriva om sin konst” är fulltecknad.)

Datum och tid: Måndag 2 november, 09.00–16.00.
Plats: Kollektiva konstnärsverkstadens lokaler i Härnösand.

OBS. Kursen kommer till stor del att vara praktiskt orienterad. Deltagare förväntas ta med egen bärbar dator. I den mån det är möjligt ber vi er även att ta med 1–2 konstverk att dokumentera.

Deltagande i workshopen är arvoderat enligt standardarvode 450 kronor/timmen exklusive moms. Konstkonsulenten svarar för eventuella resekostnader inom länet. Mat på egen hand. 10 platser. Grundläggande krav är att du är yrkesverksam konstnär. Först till kvarn.

Anmälan görs som e-brev till: sebastian.andersson@rvn.se. Ange ”WORKSHOP: Att dokumentera sin konst” i ämnesraden.

Utlysningen är en särskild satsning med anledning av de begränsningar i arbetsmöjligheter covid-19 innebär och det stora omställningsarbete för konstfältet som detta resulterar i.


Tillbaka till toppen