Kulturrådet, logotyp

Kulturrådets bidrag inom bild- och formkonst

2020-09-03 11:43

Sista ansökningsdag är 17 september

Det är dags att söka Kulturrådets bidrag inom bild- och formkonst. Sista ansökningsdag är 17 september och sökbara bidrag är:

Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst.
Det här bidraget finns till för att stärka arrangörer inom bild- och formområdet vars verksamhet är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.
Mer information om verksamhetsbidrag

Projektbidrag bild- och formkonst.
Det här bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar bild- och formkonstområdet nationellt och internationellt.
Mer information om projektbidrag

Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder.
Det här bidraget finns till för att främja konstnärlig utveckling och förnyelse och för att minska konstnärers omkostnader för framställning av konstverk.
Mer information om utrustningsbidrag


Sista ansökningsdag är 15 oktober för:

Främjandeorganisationer inom bild- och formkonst.
Det här bidraget finns till för att stärka konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan, så att fler ska kunna ta del av samtida och bild- och formkonst.
Mer information om bidraget


Tillbaka till toppen