Vy över Nordiska konstskolan.

Nordiska Konstskolan, Kokkola, förlängd ansökningstid

2018-07-28 12:15

Sök innan 15 augusti

Har du sökt till en konsthögskola eller annan likvärdig utbildning? Blev du kallad till intagningsprovet eller på en intervju, med blev du utan studieplats? I så fall erbjuder Nordiska konstskolan en förenklad ansökan.

Nordiska konstskolan är en väl ansedd samtida konstskola i Kokkola. Här fördjupas ditt praktiska och teoretiska kunnande och du förbereds inför konstnärsyrket. Gästlärarna är professionella konstnärer. Du får vägledning i att skapa en kvalitativ ansökan för vidare studier inom konst eller närliggande områden. Nordiska Konstskolan erbjuder ett tvåårigt studieprogram i samtida konst med möjligheten till ett tredje fördjupningsår.

Till Nordiska konstskolan och förenklad ansökan