Del av timrat vindskydd, foto från Konstfrämjandet Jämtland.

OPEN CALL – Det naturliga kontraktet

2019-02-02 22:12

Vistelse i Jämtland

Nu söks deltagare för vistelse II & III. Det naturliga kontraktet - en vistelse utgår från mötet mellan en konstnär och en naturvetare.

Kontraktet

Ett kontrakt är en uppsättning regler och förhållningssätt för att underlätta vår samvaro, utifrån bestämda rättigheter, skyldigheter och förbud. Detta gäller mellan oss människor, men omfattar inte vår omgivning (som Michel Serres formulerar i Le contrat naturel). I Det naturliga kontraktet - en vistelse vill vi skapa en plats där ett sådant kontrakt kan påbörjas. Tillsammans med konstnärer och naturvetare vill vi skapa olika formuleringar till ett annat förhållningssätt till vårt omgivande landskap. Hur ska vi närma oss denna plats som ständigt undflyr oss? Kan man genom att ge naturen en tidslighet och historia också ge den dess naturliga rättigheter?

Vistelsen

Det naturliga kontraktet - en vistelse utgår från mötet mellan en konstnär och en naturvetare, som dygnet runt, under en veckas tid, tillsammans kommer att vistas i och arbeta med den jämtländska naturen. På den utvalda platsen, som bestäms i samråd med de deltagande, kommer ett nedmonteringsbart, timrat vindskydd byggas upp av de som ska vistas där. Vindskyddet är utformat med två motstående öppna ”rum” som gör det möjligt för två personer att bo och verka både enskilt och tillsammans. Den fysiska erfarenheten av att tillsammans bygga upp en temporär struktur att arbeta från är av stor betydelse. Under sin vistelse kommer de att på olika sätt samla in och dokumentera olika objekt och förlopp, och genom olika tillvägagångssätt finna sätt att mäta och kartlägga en plats.
Under den första vistelsen, i november 2018, möttes konstnären Malin Ståhl och biologen Maria Danvid under fem dagar i skogen kring Håckrenmagasinet i Jämtland. Nu söker vi deltagare till två kommande vistelser.

Plats: Jämtland
Period: 4-7 dagar. Vistelse II: maj 2019. Vistelse III: augusti 2019.
Ingår: Arvode, basutrustning för övernattning i vindskydd, resa, visst material.
Sista datum för ansökan är 3 mars.

Mer information om vistelsen och ansökan finns på Konstfrämjandet Jämtlands webbsida.