Ett vitt vinterlandskap. Till höger, ryggtavlan på en person klädd i svart med höger arm uppsträckt. I handen en burk som sprutar ut röd rök som stiger mot himlen. Tvärs över bilden, texten "Open Call Portfoliovisning".

Open call portfoliovisning för Statens konstråd och andra aktörer

2021-03-19 16:51

De fyra norrlandsregionerna och Föreningen Sveriges konstkonsulenter samarbetar med Statens konstråd kring myndighetens uppdrag att för 25 miljoner kronor i extra medel öka statens förvärv av konst. En satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin.

2020 påbörjade Statens konstråd arbetet med att etablera en plattform för portfoliovisningar i syfte att lära känna konstnärskap i hela landet. 2021 vill Statens konstråd jobba vidare med plattformen för portfoliovisningar utifrån regeringsuppdraget för förärv av konst.

Portfoliovisningarna görs digitalt i Microsoft Teams. För norrlandsregionerna sker dessa under vecka 18. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och kommer att vara öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet samt företrädare från Moderna museet.

För att söka behöver du vara yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen eller Västernorrland. Kriterierna för den som räknas som yrkesverksam konstnär baserar sig på Konstnärernas Riksorganisations underlag för ansökan om medlemskap. Läs mer på KRO:s webbsida.

Till ansökan för konstnärer folkbokförda i Norrbotten

Till ansökan för konstnärer folkbokförda i Västerbotten

Till ansökan för konstnärer folkbokförda i Jämtland-Härjedalen

Till ansökan för konstnärer folkbokförda i Västernorrland

Sista ansökningsdag är onsdag 31 mars 2021. Besked lämnas sökande under vecka 16. Portfoliovisningar genomförs under vecka 18.


Tillbaka till toppen