Utlysning gestaltningsuppdrag, Östersund

2019-08-21 12:02

Region Jämtland Härjedalen inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnation av hissar på sjukhuset i Östersund. Gestaltningsuppdraget gäller i utrymme av fyra större sjuktransporthissar och två mindre personhissar. 

Senast den 1 oktober ska intresserade konstnärer lämna in anbudsansökan via Region Jämtlands Härjedalens upphandlingssystem E-avrop.

Information och ansökan finns på Region Jämtland Härjedalens webbsida


Tillbaka till toppen