Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Håll koll - delta på Brown Bag Seminar!

Brown bag seminar är en serie mixade lunchseminarier om länets utveckling. Här är du välkommen att lyssna till intressanta föreläsare som lyfter olika projekt eller teman.

Vill du? Pejla in aktuella utvecklingsfrågor i Västernorrland? Knyta nya kontakter? Eller dela med dig erfarenheter från en utvecklingsprocess som du driver? Då ska du delta på våra lunchseminarier – Brown Bag Seminar!

Invandrarindex, tema 21 januari 

Per Lundgren kommer till Brown Bag Seminar för att presentera analysen invandrarindex som beskriver de nyanländas situation i Västernorrland. För att den nya regionala utvecklingsstrategin ska bli framgångsrik behövs bättre förståelse kring hur utrikes födda som kommit hit ser på att bo, arbeta och leva i vår region.

Den regionala utvecklingsstrategin ska utgå från analyser gällande de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i Västernorrland. En sak som känts viktigt att fånga är integration. Speciellt när vi ser att de senaste årens befolkningsökning skett enbart tack vare migranterna, samtidigt som vi nu ser att den trenden vänder och drygt 70 procent av de som flyttar från länet är just de utrikes födda.

Invandrarindex som presenteras är 2018 års version och den baseras på svar från nyanlända i Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall, samt resultaten från Timrå 2017. Svaren ger insikt i hur människor som migrerat hit de senaste fem åren ser på Västernorrland, vilka behov de har och vad de saknar. Det visar även på se samband kring exempelvis hälsa, arbete, eget företagande, kommunikationer, boende och fritid.

Brown Bag Seminar hålls i Härnösand, men du är även välkommen att följa seminariet på webben

Datum och tid: 21 januari klockan 12.00-13.00

Anmälan till 21 januari för dig som deltar i Härnösand 

Följ seminariet på webben 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inbjudan direkt via e-post

Målgrupp

Vi vänder oss till politiker, tjänstemän och andra organisationsföreträdare som är intresserad av regionala utvecklingsfrågor.

Kom gärna med inspel!

Vad är du sugen att lyssna till och diskutera? Någon speciell föreläsare eller person? Eller vill du själv dela med dig av erfarenheter från en utvecklingsprocess som du driver? Maila förslag till brownbagseminar@rvn.se

Varför brown bag?

Inspirationen kommer från USA där brownbagging är vanligt. På informella jobbmöten vid lunch tar många med sig matsäck i bruna påsar, detta har gett upphov till uttrycken "brown-bag lunch" eller  "brown bag".