Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

EU och internationellt

Regionens internationella arbete syftar både till att utveckla vår egen verksamhet och till regional utveckling i Västernorrland. Det övergripande målet är att skapa goda utvecklingsförutsättningar för regionen och för vårt län, till nytta för medborgarna.

Internationellt arbete sker genom:

  • Politiskt engagemang i EU-frågor och deltagande i europeiska samarbetsorganisationer
  • Interregionalt samarbete och vänorter
  • Deltagande i utvecklingsprojekt tillsammans med parter inom länet och internationellt
  • Engagemang i North Sweden European Office som är hela norra Sveriges EU-kontor i Bryssel

Internationell projektsammanställning 2014-2020 (pdf)

EU-rådgivning

Vi vill främja länets deltagande i transnationella EU-finansierade projekt och nätverk, men också öka kunskapen om EU:s finansieringsverktyg. Det i sin tur stimulerar en hållbar regional tillväxt och gör det lättare att hävda länet i en allt mer globaliserad konkurrens.

För mer information, kontakta Region Västernorrlands internationella sekreterare.

På gång inom EU

I På gång inom EU från Sveriges kommuner och regioner kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

På gång inom EU – våren 2020

Relaterad information

Medarbetare Regional utveckling

Kontakt

Ilona Novak, Internationell sekreterare
Internationella enheten
Regional Utveckling
0611-80275