AER Youth Regional Network

Youth Regional Network, är en plattform för unga européer där de kan utbyta erfarenheter och diskutera aktuella händelser runt om i Europa och världen.

Mer om nätverket (aer.eu)

Ludvig Berggren och Amal Noor var utsedda representanter för Västernorrland i AER:s Youth Regional Network från och med 2017 till och med 2018.


Tillbaka till toppen