Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén är en av tolv gränskommittéer som ingår i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska samarbete över riksgränserna i Norden. Målsättningen med dessa är att utveckla det gränsregionala samarbetet i Norden.

Mittnordenkommittén är ett politiskt nätverk bestående av ledamöter från medlemsregioner i Mittnorden belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. I det samarbetet ingår även partners som kommuner, intresseorganisationer och myndigheter. Samarbetet är baserat på gemensamma regionala utvecklingsintressen med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden.

Samarbetsorganisation

De nordiska samarbetsministrarna beslutar om fördelningen av den årliga budgeten för Nordiska ministerrådet. Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik ansvarar för regionalsektorns budget och beslutar om tilldelningen av de nordiska medlen till gränskommittéerna. De nordiska medlen är avsedda att främja basverksamhet i gränskommittéerna. De nordiska medlen skall framförallt bidra till att upprätthålla den institutionella infrastrukturen i det gränsregionala samarbetet i Norden. 

Nordiska ministerrådet ger stöd till följande gränsregioner (norden.org)

Mittnordenkommitténs mål

  • att stärka Mittnorden nationellt och inom Norden.
  • att främja utvecklingen av nätverk.
  • att initiera, delta i och driva samarbets-och utvecklingsprojekt i Mittnorden.

Mittnordenkommitténs fem fastlaga prioriterade tematiska områden

  • Öst-västliga förbindelser (Infrastruktur)
  • Kultur
  • Miljö och energi
  • Landsbygdsutveckling och sociala innovationer
  • Folkhälsa

All verksamhet inom Mittnordenkommittén ska skapa nordisk nytta. Aktiviteterna ska främja regionernas gemensamma ambitioner i att bryta ned gränshinder, stärka innovativa och företagsamma miljöer, förbättra de öst-västliga kommunikationerna, främja kultur och upplevelsenäringarna och nordisk gemenskap samt främja utveckling av miljöteknik och förnyelsebar energi.


Tillbaka till toppen