Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

Norra Finland, Norge och Sverige har många gemensamma utmaningar som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Denna del av Europa påverkas också specifikt av globalisering, energiförsörjning, klimatförändringar och demografiska förändringar. Regionen har en befolkningstäthet på endast 4,9 invånare per kvadratkilometer, något som inte finns i någon annan del av Europeiska unionen.

Det politiska nätverket Northern Sparsely Populated Areas - NSPA består av de 14 nordligaste regionerna i norra Europa med gemensamma förutsättningar och mål. Inom NSPA arbetar nätverket tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU-institutionerna, påverka EU-politiken och ge en plattform för bästa praxis. Region Västernorrland deltar idag genom Europaforum Norra Sverige i NSPA-nätverkets arbete.

Inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik vill NSPA nätverket:

  • Stimulera nätverkets globala konkurrenskraft 
  • Stimulera den demografiska utvecklingen i regionen
  • Stimulera en effektiv användning av energi och energitillgångar i NSPA-området och därigenom mildra klimatförändringarna

NSPA - Northern Sparsely Populated Areas (nspa-network.eu)


Tillbaka till toppen