Infrastruktur, IT och kollektivtrafik

Infrastruktur och transporter av både människor och gods, är en förutsättning för regional utveckling och tillväxt. Bra förbindelser med tåg, buss, bil, flyg och båt utgör en viktig grundförutsättning för arbetstagare, studenter och näringsliv i länet.

Visste du att...

  • När du åker buss mellan kommunerna i länet är det regionen som finansierar den busstrafiken
  • Regionen finansierar Norrtåg
  • Tider för kollektivtrafiken i länet hittar du på www.dintur.se eller på www.resrobot.se
  • Regionen arbetar med att styra sina tjänsteresor i en mer hållbar riktning genom intern klimatkompensation

Relaterad information

Sjukresor? Information till dig som patient (1177.se)

Tidtabeller och information för resande i kollektivtrafiken (dintur.se)

Kontakt

Roger Wetterstrand, enhetschef


Tillbaka till toppen