Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Infrastruktur och IT

Vi arbetar för att underlätta kommunikationerna inom länet och till övriga delar av omvärlden, och att dessa miljömässigt blir så som bra möjligt.
Goda kommunikationer och en bra IT-infrastruktur gör att många människor, företag och organisationer kan vidga sina arbetsmarknader. Det ökar människors valfrihet samtidigt som företag får ett större rekryteringsunderlag.

Exempel på vad som görs för att utveckla infrastruktur och IT

  • bevakar att riksintressen och intressen som rör flera kommuner tillgodoses vid planering av infrastrukturprojekt 
  • samordnar statens intressen och synpunkter vid infrastrukturplaneringar
  • administrerar statligt stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden

Dokument

Regionala transportplanen 2014-2025.pdf