Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Bredband

När regionen övertar det statliga regionala utvecklingsuppdraget förs också regeringsuppdraget om regionala bredbandskoordinatorer över från länsstyrelsen.

I regeringsuppdraget, som löper mellan året 2016-2021 beskrivs på vilket sätt bredbandskoordinatorerna ska arbeta.

Läs mer om bredbandskoordinatorernas uppdrag (pdf)

Post- och Telestyrelsen har ett nationellt uppdrag att samordna de regionala bredbandskoordinatorerna, vilket regleras i ett särskilt uppdrag om att inrätta ett nationellt sekretariat.

Uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat 

Inom ramen för det Europeiska regionalfondsprogrammet har programområdet Mellersta Norrland (Jämtland/Härjedalen och Västernorrlands län) möjlighet att finansiera långsiktiga satsningar på bredbandsutbyggnad. Detta görs bland annat genom projektet Dig2020, där Länsstyrelsen är projektägare.

Länsstyrelsen beviljar också stöd genom landsbygdsprogrammet till bredbandsutbyggnad i Västernorrland. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd, vilket till viss del nu sker i Västernorrland.

Bredbandsstöd kan lämnas för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband, medan kanalisationsstöd beviljats fram till 2016-12-31 till projekt där tomrör grävs ned (kanalisation) och andra förberedelser görs för bredband.

Utredning-Framtida bredbandsutbyggnad i västernorrlands kommuner.pdf

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2014.pdf

Bilaga-Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2014.pdf

Digital agenda Västernorrland.pdf