Din Tur - den regionala kollektivtrafikmyndigheten

Den 1 januari 2012 började en ny lag för kollektivtrafik att gälla (Lag 2010:1065). Syftet med den nya lagen är att förbättra kollektivtrafiken gentemot kunden genom ökad konkurrens och bättre samordning med annan samhällsplanering.

Den nya lagstiftningen har bland annat inneburit att det tidigare länstrafikbolaget har ersatts av en regional kollektivtrafikmyndighet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (Din Tur) är organiserat som ett kommunalförbund. Myndigheten finansieras gemensamt av Region Västernorrland och länets kommuner och upphandlar, planerar, samordnar och marknadsför kollektivtrafiken i länet.  

Kollektivtrafikmyndigheten har också till uppgift att ta fram regionalt trafikförsörjningsprogram som utgör plattform för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i länet.

Samarbetsavtalet

Samarbetsavtalet mellan regionen och kommunerna innebär att det är ett delat ekonomiskt ansvar för trafikutbudet. Regionen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken, det vill säga mellan kommuncentra och över länsgränsen. Länets kommuner ansvarar för den lokala kollektivtrafiken inom respektive kommun. Detta innebär att regionen bekostar länets busstrafik som korsar länsgräns samt den regionala tågtrafiken, det vill säga Norrtåg.

Tidtabeller och information för resande i kollektivtrafiken hittar du på Din turs webbplats (dintur.se).


Tillbaka till toppen