Kulturarv

Vi arbetar på bred front för att främja och utveckla Västernorrlands kulturarv. Vi har goda samarbeten med olika aktörer i inom kulturarvssektorn så som museer, arkiv och bibliotek, hembygdsföreningar med fler. Länsmuseet är den största arenan för kulturarv i regionen som vi ger stöd åt.

Aktuellt

Kulturmiljökonferens

Höstens seminarium äger rum i Ånge 29-30 september 2022. Inbjudan och anmälan kommer under våren.

Information om kommande seminarium uppdateras löpande.

Kulturmiljökonferens – Västernorrlands museum 

Kulturarvsresidens med skogsfinskt tema

Under hösten/vintern 2021 anordnades ett residens i Västernorrland med syfte att stimulera och gynna kulturarvsområdet med fokus på skogsfinskt kulturarv. Residenset tilldelades den finska dokumentärfotografen och bildkonstnären Maria Mäki, bosatt i Kvissleby i Sundsvalls kommun

Maria Mäki arbetar med undersökande metoder i kombination med ett personligt bildspråk och har genomfört flera utställningar och långsiktiga fotoprojekt i flera länder. Bland tidigare fotoprojekt kan nämnas dokumentation av ett renskötselområde i Östra Lappland, finska invandrare i Sverige och karelsk kvinnlighet i Ryssland.  

Skogsfinska folktraditioner i bild

Maria vill under sin residensperiod lyfta fram de skogsfinska folktraditionerna och göra bildframställningar av dessa berättelser. Det slutliga verket kommer att vara ett konsthäfte med en introduktion till arbetsprocessen samt originaltexterna. Det konstnärliga arbetet kan följas under residenset via instagram - mariam2ki.

Residenset är en satsning kopplad till målen i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024 och anordnas av Region Västernorrland i samverkan med Sundsvalls och Ånge kommun, FINNSAM, Östra Finnbygdens intresseförening, Länsstyrelsen Västernorrland, Regionbiblioteket Västernorrland, Riksarkivet Härnösand samt Västernorrlands museum.

16-17 september anordnades ett seminarium med temat Modernismens arkitektur och kulturvärden. Seminariet arrangerades i samverkan mellan Västernorrlands museum, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen, Interregprojektet samt Traditionella hantverk. 

Nu finns programmet att ta del av på Västernorrlands museums hemsida. Titta gärna och lyssna till bland andra riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekturhistoriker Stina Hagelqvist eller Paula Femenias, forskare vid Chalmers tekniska högskola som föreläser om Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. 

Ta del av seminariet på Västernorrlands museums webbplats (vnmuseum.se)

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024 utgör Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrlands gemensamma strategi för arbetet med kulturarv och kulturmiljö. Kulturarvsprogrammets målgrupp är i första hand alla som är verksamma inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn.

Det tidigare kulturarvsprogrammet (2017-2020) har reviderats genom en uppdatering av inaktuell information samt läsbarhet. Kulturarvsprogrammet med textdel är färdigställd och ligger på vår hemsida. Till programmet finns två webbaserade bilagor med information om olika finansieringsmöjligheter samt kommunernas prioriteringar för de kommande åren.  

Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill utveckla och använda Västernorrlands kulturarv. Via en gemensam vision, gemensamma mål och dialog vill vi samla offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i ett strategiskt regionalt kulturarvsarbete. Vi är övertygade om att kulturarvet är viktigt för demokrati och hållbar regional utveckling. Vi vill främja medskapande och engagemang för att ta tillvara kulturarvets potential att bidra till tillväxt och utveckling för alla.

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024 (pdf)

Kulturarvsprogram_2021-2024 bilaga 1 (pdf)

Kulturarvsprogram_2021-2024 bilaga 2 (pdf)

Kontakt

Ritha Jonsson, Kulturarvsstrateg

Telefonnummer: 076-106 25 09

E-postadress: rita.jonsson@rvn.se


Tillbaka till toppen