Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kulturarv

Vi arbetar på bred front för att främja och utveckla Västernorrlands kulturarv. Vi har goda samarbeten med olika aktörer i inom kulturarvssektorn så som museer, arkiv och bibliotek, hembygdsföreningar med fler. Länsmuseet är den största arenan för kulturarv i regionen som vi ger stöd åt.

Aktuellt

16-17 september anordnades ett seminarium med temat Modernismens arkitektur och kulturvärden. Seminariet arrangerades i samverkan mellan Västernorrlands museum, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen, Interregprojektet samt Traditionella hantverk. 

Nu finns programmet att ta del av på Västernorrlands museums hemsida. Titta gärna och lyssna till bland andra riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekturhistoriker Stina Hagelqvist eller Paula Femenias, forskare vid Chalmers tekniska högskola som föreläser om Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. 

Ta del av seminariet på Västernorrlands museums webbsida:

Kommunseminarium 16-17 september

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024 utgör Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrlands gemensamma strategi för arbetet med kulturarv och kulturmiljö. Kulturarvsprogrammets målgrupp är i första hand alla som är verksamma inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn.

Det tidigare kulturarvsprogrammet (2017-2020) har reviderats genom en uppdatering av inaktuell information samt läsbarhet. Kulturarvsprogrammet med textdel är färdigställd och ligger på vår hemsida. Program med bilder samt en webbaserad bilaga med konkretisering av mål, kommuntexter, olika finansieringsmöjligheter med mera är under färdigställande. Materialet ska tillgänglighetsanpassas innan lansering på webben.

Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill utveckla och använda Västernorrlands kulturarv. Via en gemensam vision, gemensamma mål och dialog vill vi samla offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i ett strategiskt regionalt kulturarvsarbete. Vi är övertygade om att kulturarvet är viktigt för demokrati och hållbar regional utveckling. Vi vill främja medskapande och engagemang för att ta tillvara kulturarvets potential att bidra till tillväxt och utveckling för alla.

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024

 

Kontakt

Ritha Jonsson, Kulturarvsstrateg

Telefon: 076-106 25 09

E-post: rita.jonsson@rvn.se