Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Timmerbyggnader i Kramfors finnmark, Ångermanland. Foto: Viktor Lundgren, Västernorrlands museum, förmodligen 1920-30 talet.

Utlysning av residens med inriktning skogsfinskt kulturarv

Under hösten/vintern 2021 anordnas ett kulturarvsresidens i Västernorrland med inriktning skogsfinskt kulturarv. Syftet med residenset är att stimulera och gynna kulturarvsområdet med fokus på skogsfinskt kulturarv.

Om residenset

Under residenset kan du, som är kulturskapare, få möjlighet att göra research kring inriktningen, utifrån ditt eget skapande. Detta kan innebära:

 • information om kulturmiljöer i Sundsvalls och Ånge kommun
 • få ta del av samlingar hos arkiv, bibliotek och museum samt kontakt med den kunniga finska föreningen och den skogsfinska nätverksorganisationen FINNSAM.

Residenset är inget residens i traditionell bemärkelse, eftersom kulturskaparen inte kommer att erbjudas logi. Arbetet kommer att ske på den plats du helst arbetar, med besök och kontakt med samverkansparterna utifrån ditt intresse. Arbetet inom residenset ska omfatta en månads arbetstid, som kan fördelas över en längre period, dock max fyra månader. Tidpunkt för residensets genomförande sker i överenskommelse mellan den sökande och samverkansorganisationerna.

Resultatet av arbetet under residenset ska tillgängliggöras för en allmänhet i länet, gärna med hjälp av digitala kanaler. Rättigheterna till resultatet tillfaller dig men samverkansorganisationerna har rätt till att tillgängliggöra ditt arbete i respektive verksamhet under en begränsad tid. Du ges möjlighet att uppmärksamma ditt skapande genom intervjuer och löpande marknadsföring på sociala medier under tiden residenset pågår.

Residenset erbjuder kulturskaparen:

 • Arvode för en månads arbete om 50 000 sek + moms (F-skatt är ett krav)
 • Studiebesök
 • Kunskapsunderlag
 • Kontaktperson på varje verksamhet
 • Stöd vid tillgängliggörande insatser

Kriterium för den sökande

 • Du ska vara professionell kulturskapare inom något konst-/kulturområde (dans, film, musik, teater, bildkonst, slöjd, konsthantverk, litteratur etcetera)
 • Du ska ha en anknytning till skogsfinsk kultur och kulturarv
 • Du ska vara bosatt i eller ha kopplingar till Västernorrlands län

Urvalet görs av en arbetsgrupp med representanter från samverkansorganisationerna.

Ansökan

Sista dagen för ansökan är den 27 augusti 2021. Eventuella intervjuer inför beslut om mottagare av residenset sker under vecka 36. Beslut meddelas senast under vecka 37.

Skicka din ansökan via e-post till: region.vasternorrland@rvn.se markera e-postmeddelandet med "Kulturarvsresidens Västernorrland".  


Mejlet för ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsbrev med kortfattad beskrivning av ditt kulturutövande, varför och hur du vill uppmärksamma skogsfinskt kulturarv i Västernorrland, vilken anknytning du har till skogsfinsk kultur samt vilket stöd du förväntar dig att få under din residensperiod. Högst 1500 ord.
 • Dokumentation av dina tidigare verk/projekt, 3-6 bilder eller liknande dokumentationer, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Varje enskild bild får ej överstiga 1MB.
 • CV (max 2 A4-sidor).
 • Adress till webbsida eller andra sociala medier.
 • Kontaktinformation.

Vi kan erbjuda

 • Region Västernorrland bistår med arvode, samordnande av träffar och studiebesök samt förmedlande av kontakter under residenset.
 • Christer Persson bosatt i Storhullsjön Stöde kan bistå med geografisk lokal kunskap samt förmedla kontakter.
 • FINNSAM (Finnbygder i samverkan) är en skogsfinsk nätverksorganisation vars syfte är att underlätta samarbete, forskning och samordning av aktiviteter. Under residensperioden kan FINNSAM bistå med kunskapsunderlag om skogsfinska kulturmiljöer/kulturarvet, arkivundersökningar och litteratur samt vara en diskussionspart.
 • Länsstyrelsen i Västernorrland är en statlig myndighet som ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet och särskilt för kulturmiljöer som fornlämningar, byggnadsminnen, kulturreservat och kyrkor. Länsstyrelsen har möjlighet, genom kulturmiljöbidraget, att ge bidrag till kunskapsunderlag för skogsfinska kulturmiljöer och tillgängliggörande av dessa i icke-kommersiella sammanhang och kan även bidra som diskussionspart.
 • Regionbibliotek Västernorrland är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling i Västernorrland. Under residensperioden kan verksamheten bistå med att förmedla kontakt till bibliotek och bibliotekspersonal som kan bistå med att hitta dokument och verk som kan vara till hjälp i arbetsprocessen.
 • Riksarkivet i Härnösand bevarar arkiv från i första hand lokala och regionala statliga myndigheter från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. Riksarkivets uppdrag inkluderar bland annat att svara på frågor ur arkiven och att göra materialet tillgängligt och sökbart. Under residensperioden hjälper Riksarkivets personal till med att söka fram intressanta historiska dokument ur sina samlingar samt bistår med att ta kopior av arkivmaterial för den som inte vill besöka oss på plats i Härnösand.
 • Sundsvalls Kommun finns tillgängliga för frågor kring skogsfinska kulturmiljöer i kommunen och kan förmedla kontakter.  
 • Västernorrlands museum erbjuder besök i samlingar och arkiv under ledning av etnologer, antikvarier och konservatorer och kan bistå med perspektiv och allmän antikvarisk kompetens.
 • Ånge Kommun finns tillgängliga för frågor kring skogsfinska kulturmiljöer i kommunen och kan förmedla kontakter.  
 • Östra Finnbygdens intresseförening kan bistå med geografisk lokal kunskap samt information om föreningen och dess verksamhet.

Residenset är en satsning kopplad till målen i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024 och anordnas av Region Västernorrland i samverkan med Sundsvalls och Ånge kommun, FINNSAM, Östra Finnbygdens intresseförening, Länsstyrelsen Västernorrland, Regionbiblioteket Västernorrland, Riksarkivet Härnösand samt Västernorrlands museum.

Kontakta oss 

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.
Ritha Jonsson, Kulturarvsstrateg Region Västernorrland
Telefon: 0611-845 06
E-post: rita.jonsson@rvn.se