Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Länsbiblioteket Västernorrland

Länsbiblioteket är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. I ett nära samarbete med de kommunala biblioteken ska länsbiblioteket verka för att ge länets invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning.

Att främja läsning, bildning och delaktighet är centrala uppgifter för länsbiblioteket. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska. 

Länsbiblioteket samarbetar huvudsakligen med folkbiblioteken i Västernorrland. Delar av verksamheten riktar sig även till andra samarbetspartners som exempelvis skolor och förskolor. En stor del av verksamheten drivs i projektform med externa medel. Länsbiblioteket har också ansvar för att främja den lokala litteraturen och litteraturen som konstform i länet.

Länsbiblioteket ingår i den regionala kulturverksamheten och samarbetar med andra organisationer, institutioner och myndigheter i länet. Samarbetet inom ABM (arkiv, bibliotek och museer) är väl utvecklat. Det sker även ett omfattande samarbete på nationell nivå med andra läns- och regionbibliotek, Kungliga biblioteket, Internationella biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) med flera.

För perioden 2015-2018 har Länsbiblioteket Västernorrland identifierat tre centrala utvecklings- och målområden:

  • Regional bibliotekssamverkan
  • Demokrati och delaktighet
  • Litteratur och läsfrämjande

Följ och samtala gärna med oss på Facebook! 

Länsbibliotekets historia

Regional biblioteksplan (pdf)