Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Bibliotekarien visar en äldre kvinna hur hon kan använda surfplattan

Bibliotek för alla

Länsbiblioteket arbetar på flera sätt för att främja demokrati, delaktighet och tillgänglighet i informationsflödet.

Länsbiblioteket arbetar för ökad tillgänglighet och allas rätt till information. Det tar sig bland annat uttryck genom fokus på tillgänglighet för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar samt personer med annat modersmål än svenska. Den regionala biblioteksverksamheten ska också verka för demokrati och delaktighet. Länsbiblioteket vill bland annat skapa samverkan mellan länets bibliotek för att möta behoven hos nyanlända i Västernorrland.

Digital delaktighet

En uppgift för biblioteken är att bidra till att öka den digitala delaktigheten och kompetensen. För att tillgången till information ska vara jämlik arbetar länsbiblioteket för att öka medie- och informationskunnigheten i länet. Det arbetet sker genom fortlöpande metodutveckling och samverkan inom olika nätverk, bl a genom deltagande i europeiska kampanjen All Digital Week och det nationella inititativet eMedborgarvecka.

Bibliotek mot rasism

Under mars till maj 2015 samordnade länsbiblioteket en kampanj på biblioteken i länet. Rapport från Bibliotek mot rasism 2015.

Tillgänglighet

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Därför ska särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med funktionsnedsättning. Bibliotekslokalerna, verksamheten och medierna och personalens bemötande ska vara tillgängliga utifrån deras olika behov och förutsättningar. Genom kontinuerligt kunskapsutbyte och samverkan inom olika nätverk samt utbildande insatser för bibliotekspersonalen i Västernorrland bidrar Länsiblioteket till det.

Språkfrämjande

Äppelhyllorna som finns på varje folkbibliotek i länet innehåller litteratur för barn och unga med läshinder. Länsbiblioteket stöttar folkbiblioteken i att utveckla hyllornas innehåll och hur de används. 

I samverkan med landstingets logopeder driver länsbiblioteket även ett arbete som kallas för Språkjakten. Målet är att främja barns tal- och språkutveckling och visa barn med tal- och språksvårigheter vägen till bibliotekens utbud av böcker för läsning, lek och samtal. Föräldrainformation har tagits fram på de 14 största språken utöver svenska och sprids via barnavårdscentraler i länet. Materialet kan även laddas ner här.

Informationsfolder Språkjakten (svenska, pdf)