Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Biblioteken i länet

Länsbiblioteket verkar för ett väl utvecklat samarbete mellan biblioteken i Västernorrland.

Bibliotekslagen säger att alla i Sverige ska ha tillgång till biblioteksverksamhet. Kommunerna driver därför folkbibliotek där allmänheten avgiftsfritt kan få tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska särskilt arbeta för att främja läsning och allmänhetens tillgång till litteratur och information.

Enligt skollagen ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Även universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen är skyldiga att erbjuda biblioteksverksamhet. I Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik finns även medicinska bibliotek som ger service till landstingets anställda samt till studerande inom vård och omsorg.

Länsbiblioteket har ett samordnande uppdrag för att utveckla Västernorrlands regionala bibliotekssamverkan. Syftet med bibliotekssamverkan är att ta tillvara på bibliotekens samlade resurser för att öka kvaliteten på Västernorrlands biblioteks- och informationsservice.