Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Läsfrämjande

Det läsfrämjande arbetet med inriktning främst på barn och unga utgör en stor del av länsbibliotekets verksamhet.

Det är en viktig uppgift för biblioteken i länet att bidra till ökad läsförståelse bland barn och ungdomar. Det handlar till stor del om att väcka och stimulera läsintresset. Ungas läsning startar med vuxna förebilder, och allt mer intresse riktas därför även mot läsfrämjande och litteraturförmedlande insatser för vuxna.

I huvudsak satsar länsbiblioteket på metodutveckling som ger långsiktiga effekter. Länsbiblioteket har tidigare drivit framgångsrika projekt kring litteratur och läsfrämjande, och arbetar nu med att bygga vidare på metoderna.

Framgångsrika projekt

Avslutade framgångsrika projekt är till exempel

  • "PPP - pappor, pojkar och prat om böcker" som riktade sig till tonårspojkar och deras pappor
  • "Läsrätt! Om barns delaktighet och rätten till berättelsen" där kommunbiblioteken i länet testade olika metoder för att stärka sin egen kompetens och barns och ungas delaktighet
  • "Språkjakten" som i samarbete med landstingets logopeder riktade sig till familjer med barn med språkstörningar
  • "Läsbryggan" som riktade sig till läsovana grupper, främst män, i samarbete med ABF och LO
  • "Boksport & lagläsning" i  samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Projektet har provat olika metoder där idrotten och kulturen samverkat för att främja läskunnigheten i länet.
  • Projektetet "Vargbröder" vars målsättning var att med hjälp av litteraturpedagogiskt arbete baserat på en populär barn- och ungdomsboksserie göra barn medvetna om vårt unika kulturarv som lever kvar sedan stenåldern Ladda gärna ner handledningen för Vargbröder

Bokstart

Från och med 2016 deltar Västernorrland i Kulturrådets satsning på "Bokstart" som syftar till att närma sig nyblivna föräldrar med information och inspiration om högläsning. I Västernorrland riktas satsningen särskilt mot asylsökande småbarnsfamiljer.

Mer information om Bokstart